western-Native Americanskopie

Indiaanse stammen hebben gewoond en bloeide op de Noord-Amerikaanse landschap al duizenden jaren lang voordat er sprake was van een Verenigde Staten. Historisch gezien, werden ongeveer 500 verschillende inheemse talen gesproken in Noord-Amerika.

Native American tribes have lived and thrived upon the North American landscape for thousands of years—long before there was a United States. Historically, about 500 distinct Native languages were spoken in North America.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De titel van je pagina.