CME Magazine
Country Magazine for Artists and Line Dancers - since 2001

Poll statistieken - Poll statistics

Neem deel aan onze poll. Het is anoniem  / Take part in our poll. It's anonymous

You can only make 1 choice per poll.
And you can only vote once per poll

How often do you want to learn a new dance?

Hoe vaak wilt u een nieuw dans leren

  4 Per month   3 Per month   2 Per month   1 Per month

 At what level do you prefer the dances?

Van welk niveau heeft u de dansen het liefst

  Beginner   Easy   Novice   Improver   Intermediate


Of how many count

  32 Counts   64 Counts   Does not matter

You prefer to dance to CD music or live music?

U danst liever op Cd muziek of Live muziek

  CD-Music   Live-Music   Both / Beide   Does not matter / Maakt me niet uit

How long have you been dancing / Hoe Lang Danst u

  Not even 5 years / Nog geen 5 Jaar   Between 5 and 10 years   Between 10 and 15 years   Between 15 and 20 years   Between 20 and 25 years   Longer than 25 years